วันแรก

วันนี้ตื่นสาย (ประจำ) เดินออกมาจากโรงแรมก็ต้วมเตี้ยม ๆ ไปเรื่อย

image

Read more