กาแฟลดความเสี่ยงเบาหวาน 25%

The Institute for Scientific Information on Coffee ในประเทศ Switzerland ได้ตีพิมพ์ผลวิจัยล่าสุดซึ่งน่าสนใจมาก สรุปใจความได้ว่า
ผู้ที่ดื่มกาแฟวันละ 3-4 แก้วจะลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานลงถึง 25% เมื่อเที่ยบกับคนที่ไม่ดื่ม

แต่ผู้ที่ดื่มวันละ 2 แก้วจะมีการป้องกันลดลง 10% จากผู้ที่ดื่ม 3-4 แก้ว

อ้างอิง: goo.gl/zZoeTY

วิธีง่าย ๆ ในการกินธัญพืชทุกมื้อเพื่อสุขภาพ

image

ปัจจุบันนี้คนเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพกันมาก ทั้งด้วยความสะดวกสบายในการกิน ความรีบเร่งในการทำงานจนไม่ได้ใส่ใจสุขภาพ หรือการที่ทำงานใช้สมองมากกว่าใช้ร่างกายจึงขาดการออกกำลังกาย ฯลฯ
Read more